2. Konferencja Choroby jelita grubego

2. Konferencja Choroby jelita grubego

NOWA SIEDZIBA SU KRAKÓW - PROKOCIM, UL. JAKUBOWSKIEGO 2
21-22 kwietnia 2022

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


od czasu naszej poprzedniej Konferencji na początku marca 2020 r. wszyscy staraliśmy się robić swoje, choć niekiedy wymagało to zastosowania środków ochrony osobistej. Nie liczmy teraz strat ani nie popadajmy w marazm. Proponujemy kolejne spotkanie wiosną, w dniach 21 i 22 kwietnia w Krakowie, poświęcone chorobom jelita grubego. Ponownie poruszymy aktualne tematy dotyczące nowotworów jelita grubego i technik endoskopowych. Wprowadzimy nowy temat nieswoiste choroby zapalne jelit.


Dla kogo jest ta Konferencja? Zapraszamy lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, gastroenterologów i wykonujących badania endoskopowe, ale też wszystkich zainteresowanych rezydentów do udziału w Konferencji. Warunkiem uczestnictwa jest udokumentowane szczepienie przeciwko COVID-19.


Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, poznania opinii spoza swojej dyscypliny, a także poszerzenia i usystematyzowania wiedzy.


Spotkajmy się w dobrym towarzystwie w Krakowie!


Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Naukowego

                                             

Dr hab. n. med. 
Antoni Szczepanik, 
prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. 
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Prof. dr hab. n. med. 
Mirosław Szura
Prof. dr hab. n. med. 
Michał PędziwiatrProgram

21 kwietnia, czwartek

9:00–9:30 Otwarcie Konferencji
AULA


9:30–11:00
Sesja 1 
Przewodniczący sesji: prof. Antoni Szczepanik, prof. Rafał Stec
AULA

9:30–9:50
Niekorzystne cechy raka jelita grubego w badaniu histopatologicznym MSI i Immunoscore
– dr hab. n. med. Magdalena Ulatowska-Białas
9:50–10:10
Chory z ileostomią odbarczającą – problem dla onkologa i chirurga  – prof. Piotr Richter
10:10–10:30
Rozsiew raka jelita grubego do otrzewnej – prof. Cem Terzi
10:30–10:50
Strategia leczenia rozsianego raka jelita grubego – prof. Rafał Stec
Wykład pod patronatem firmy Merck
10:50–11:00
Dyskusja


11:00–11:20 Przerwa kawowa


11:20–13:10
Sesja 2 
Sesja pod patronatem Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący sesji: prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska, prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
AULA

11:20–11:40
Leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit – prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
Wykład sponsorowany firmy Takeda
11:40–12:00
Nadzór onkologiczny w nieswoistych chorobach  zapalnych jelit – prof. Jarosław Reguła
12:00–12:20
Niedożywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, przygotowanie do operacji
– prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
12:20–12:40
Powikłania zatorowo-zakrzepowe u chorych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – prof. Danuta Owczarek
12:40–13:00
Leczenie farmakologiczne nieswoistych chorób zapalnych jelit w okresie okołooperacyjnym i wskazania do leczenia operacyjnego. Punkt widzenia internisty i chirurga – dr Agnieszka Piątek-Guziewicz, dr Tomasz Kruszyna
13:00–13:10
Dyskusja


Sesja 2a
Przewodniczący sesji: prof. Tomasz Jastrzębski, prof. Dawid Murawa
SALA SEMINARYJNA

11:20–11:35
Co wynika z badania PRODIGE 7 cz. I – prof. Tomasz Jastrzębski
11:35–11:50
Co wynika z badania PRODIGE 7 cz. II – lek. Kamil Konopka
11:50–12:10
Chemioterapia neoadjuwantowa w raku okrężnicy – czy będzie standardem? – prof. Lucjan Wyrwicz
12:10–12:30
Pierwotne usunięcie guza u chorego na raka jelita grubego z nieresekcyjnymi przerzutami odległymi – czy na pewno nie ma sensu? – prof. Dawid Murawa
12:30–12:50
Jak leczyliśmy raka odbytnicy w latach 2013-2019 – analiza bazy BARO – prof. Antoni Szczepanik
12:50–13:00
Dyskusja13:10–14:00 Lunch


14:00–16:00
Sesja 3
Przewodniczący sesji: prof. Wojciech Zegarski, dr Krzysztof Małecki
AULA 

14:00–14:20
Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy – dr Leszek Kraj
14:20–14:40
Radioterapia i konsolidacyjna chemioterapia (Total Neoadjuvant Treatment) w raku odbytnicy – prof. Krzysztof Bujko
14:40–15:00
Prehabilitacja  u chorych z  nowotworami jelita grubego – prof. Iwona Głowacka-Mrotek
15:00–15:20
Zespolenie  ekstrakorporalne i wewnątrzbrzuszne w chirurgii  laparoskopowej okrężnicy – prof. Wojciech Zegarski
15:20–15:30
Dyskusja


Sesja satelitarna firmy Stryker
AULA
15:30–15:50 ICG in Colorectal – prof. Gian-Luca Baiocchi
15:50–16:00 Dyskusja


Sesja 3a
Sesja pod patronatem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Przewodniczący sesji: prof. Michał Pędziwiatr, prof. Tomasz Rogula
Zabiegi operacyjne w chorobach jelita grubego cz. I – prezentacje video
SALA SEMINARYJNA

14:00–14:15
Jak zaplanować laparoskopową operację jelita grubego – prof. Mirosław Szura
14:15–14:30
Laparoskopowa prawa hemikolektomia – lek. Damian Kołodziej
14:30–14:45
Laparoskopowa resekcja esicy – dr n. med. Anna Kwiatkowska
14:45–15:00
Robotowa lewostronna hemikolektomia – dr Krzysztof Kaseja
15:00–15:15
Robotowa przednia resekcja odbytnicy – dr hab. n. med. Marek Zawadzki
15:15–15:30
Obecny stan chirurgii robotowej jelita grubego – dr Sławomir Marecik 


16:00–16:20 Przerwa kawowa


16:20–18:15
Sesja 4 

Sesja pod patronatem Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Przewodniczący sesji: prof. Mirosław Szura, prof. Michał Kukla
AULA

16:20–16:35
Kolonoskopia - standardy przygotowania, świadoma zgoda i standard wykonania badania – dr Wojciech Milanowski
16:35–16:50
Nowe rozwiązania technologiczne w kolonoskopii – prof. Michał Kukla
16:50–17:05
Kolonoskopia śródoperacyjna – prof. Kryspin Mitura
17:05–17:20
Powikłania w trakcie  kolonoskopii – postępowanie – prof. Mirosław Szura
17:20–17:35
Terapia endo-vac w niepowodzeniach chirurgii jelita grubego – prof. Jacek Sobocki
17:35–17:50
Rola kolonoskopii w diagnostyce i leczeniu krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego – prof. Mateusz Jagielski


Sesja 4a 
Sesja pod patronatem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Przewodniczący sesji: dr hab. Marek Zawadzki, dr Krzysztof Kaseja
Zabiegi operacyjne w chorobach jelita grubego cz. II – prezentacje video
SALA SEMINARYJNA

16:20–16:45
Istotne punkty anatomiczne w chirurgii kolorektalnej  – dr n. med. Tomasz Kruszyna
16:45–17:10
Rożne metody laparoskopowego uwalniania lewego zagięcia okrężnicy – prof. Michał Pędziwiatr
17:10–17:35
Laparoskopowa operacja wielonarządowa w raku okrężnicy – dr n. med. Andrzej Kwiatkowski
17:35–17:50
Dyskusja


Sesja satelitarna firmy Stryker
SALA SEMINARYJNA
17:50–18:15 A new way for TAMIS: fluorescence-guided mesorectal nodal sampling – prof. Gian-Luca Baiocchi


22 kwietnia, piątek

8:00–9:00 Warsztaty sponsorowane firmy Stryker
SALA SEMINARYJNA

Warsztaty z zastosowania fluorescencji w chirurgii przewodu pokarmowego – prof. Dawid Murawa


9:00–10:30
Sesja 5
Przewodniczący sesji: prof. Zbigniew Lorenc, prof. Piotr Kołodziejczyk
AULA 

9:00–9:15
Zastosowanie radioterapii w leczeniu raka okrężnicy – dr Krzysztof Małecki
9:15–9:30
Nieszczelność zespoleń jelita grubego – jak rozpoznawać – prof. Zbigniew Lorenc
9:30–9:45
Nieszczelność zespoleń odbytnicy – jak leczyć – prof. Tomasz Banasiewicz
9:45–10:00
Niechirurgiczne  leczenie miejscowe przerzutów do wątroby – prof. Piotr Kołodziejczyk
10:00–10:15
Leczenie przerzutów raka jelita grubego do płuc – prof. Jarosław Kużdżał

 

Sesja satelitarna firmy Molnlycke
AULA
10:15–10:30 Dym chirurgiczny – znikome ryzyko czy realne zagrożenie? – dr Jacek Krajewski


10:30–10.50 Przerwa kawowa


10:50–12:50
Sesja 6 
Sesja pod patronatem Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący sesji: prof. Marek Hartleb, dr hab. Dorota Cibor
AULA

10:50–11:10
Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) - powikłania, możliwości leczenia – prof. Marek Hartleb
11:10–11:30
Mikroskopowe zapalenie jelita – dr hab. Dorota Cibor
11:30–11:50
Diagnostyka i leczenie anemii w nieswoistych chorobach zapalnych jelit  – lek. Olga Kaczmarczyk
11:50–12:10
Różne stany zapalne jelit (polekowe, chemiczne, izolowane owrzodzenie) – dr Bartosz Brzozowski
12:10–12.30
Znaczenie mikrobioty jelitowej w patogenezie i leczeniu raka jelita grubego –  prof. Michał Kukla
12:30–12.50
„Strateg, szachista, artysta” – z czym musimy mierzyć się w leczeniu chorych na mCRC – dr Paweł Potocki
Wykład pod patronatem firmy Amgen


Sesja 6a 
SALA SEMINARYJNA
Spotkanie z diagnostyką obrazową – badanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce schorzeń jelita grubego. Prezentacja przypadków – lek. Anna Grochowska, dr Wojciech Rudnicki


12:50–13:50 Lunch


13:50–15:20
Sesja 7 
Sesja pod patronatem Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Przewodniczący sesji: dr Marek Winiarski, dr Wojciech Milanowski
AULA

13:50–14:05
Techniki  usuwania polipów, jakie metody są preferowane, podpowiedzi eksperta – prof. Mirosław Szura
14:05–14:20
Zalety i ograniczenia ESD – dr Michał Spychalski
14:20–14:35
Polipy ząbkowane – dr Marek Bugajski
14:35–14:50
Duży polip odbytnicy – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne – dr Marek Winiarski
14:50–15:05
Rak w polipie – zasady postępowania – dr Szymon Pietruszka
15:05–15:20
Dyskusja / Powitanie uczestników Mazowieckie Dni Chirurgiczne (łączenie zdalne) – prof. Antoni Szczepanik, prof. Mirosław Szura


15:20–15:40 Przerwa kawowa


15:40–17:20
Sesja 8 
Przewodniczący sesji: prof. Antoni Szczepanik, prof. Danuta Owczarek
AULA

15:40–16:40
Prezentacja przypadków – prof. Andrzej Rutkowski, dr hab. Dorota Cibor, dr Radosław Pach
16:40–17:20
Test


17:20–17:30 Zakończenie Konferencji

WARSZTATY / KURSY 

21 kwietnia, czwartek
9:00–13:00 Warsztat „Technika szycia w chirurgii laparoskopowej"
Partner technologiczny firma Karl STORZ
Miejsce: Zakład Endoskopii


22 kwietnia, piątek

8:00–9:00 Warsztaty z zastosowania fluorescencji w chirurgii przewodu pokarmowego – prof. Dawid Murawa
Warsztaty sponsorowane firmy Stryker
Miejsce: Sala seminaryjna


9:00–12:00 Kurs „Wprowadzenie do techniki endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej” (z transmisją zabiegów)
Patron techniczny firma Olympus
Miejsce: Zakład Endoskopii


Szczegółowe informacje w zakładce WARSZTATY / KURS.


Komitet Organizacyjny i Naukowy

Komitet Organizacyjny

Prezydium

Prof. Antoni Szczepanik
Prof. Malgorzata Zwolińska-Wcisło
Prof. Mirosław Szura
Prof. Michał Pędziwiatr
Dr Joanna  Streb
Dr  Krzysztof Małecki

Sekretarz  

dr Radosław Pach

Członkowie

Prof. Danuta Owczarek
Prof. Piotr Kołodziejczyk
Prof. Tomasz Rogula
Dr hab. Dorota Cibor
Dr Bogdan Niekowal


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
– Kierownik Naukowy Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura
Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr
Professor Gian-Luca Baiocchi
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk
Prof. dr hab. n. med. Michał Kukla
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał  
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
Prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura
Prof. dr hab. n. med. Iwona Głowacka- Mrotek
Prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa
Prof. dr hab. n. med. Danuta Owczarek
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Prof. dr hab. n.med. Jacek Sobocki
Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
Professor  Cem Terzi
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Dr hab. n. med. Magdalena Ulatowska-Białas
Dr hab. n. med. Dorota Cibor
Dr hab. n. med. Marek Zawadzki
Dr n. med. Bartosz Brzozowski
Dr n. med. Marek Bugajski
Dr n. med. Agnieszka Piątek-Guziewicz
Dr n. med. Krzysztof Kaseja
Dr n. med. Leszek Kraj
Dr n. med. Jacek Krajewski
Dr n. med. Tomasz Kruszyna
Dr n. med. Anna Kwiatkowska
Dr n. med. Andrzej Kwiatkowski
Dr n. med. Krzysztof Małecki
Dr n. med. Wojciech Milanowski
Dr n. med. Radosław Pach
Dr n. med. Szymon Pietruszka
Dr n. med. Paweł Potocki
Dr n. med. Wojciech Rudnicki
Dr n. med. Michał Spychalski
Dr n. med. Joanna  Streb
Dr n. med. Marek Winiarski
Lek. Anna Grochowska
Lek. Olga Kaczmarczyk
Lek. Damian Kołodziej
Lek. Kamil Konopka


Warsztaty / Kurs

CZWARTEK, 21 KWIETNIA 2022 r.

9:00 – 13:00 Warsztaty "Technika szycia w chirurgii laparoskopowej"
Partner technologiczny firma Karl STORZ

Miejsce warsztatów: Zakład Endoskopii

Opłata za warsztaty – 250 zł

Dla pierwszych 10 pełnopłatnych uczestników Konferencji wynosi – 100 zł

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ

Szczegóły oraz warunki zapisów TUTAJ


PROGRAM

• Wstęp – podstawowe techniki laparoskopowe
• Prezentacja narzędzi laparoskopowych dla obu podgrup (dissektor, grasper, imadło, nożyczki)
• Prezentacja pracy na trenażerach – obsługa trenażera, ergonomia pracy przy stanowisku, sposób przeprowadzenia ćwiczeń
• Ćwiczenia – podstawowe techniki laparoskopowe (labirynt, gumki, kulki, ew. tubusy i jeżyk)
• Przerwa kawowa
• Wstęp – sposoby wiązania wewnątrzustrojowego
• Prezentacja pracy na trenażerach – sposób przeprowadzenia ćwiczeń
• Wiązanie wewnątrzustrojowe 

Uczestnicy warsztatów otrzymują 4 punkty edukacyjne.PIĄTEK, 22 KWIETNIA 2022 r.

8:00 – 9:00 Warsztaty z zastosowania fluorescencji w chirurgii przewodu pokarmowego
Warsztaty sponsorowane firmy Stryker

Miejsce warsztatów: Sala seminaryjna

Prowadzenie: prof. Dawid Murawa

Zapisy na warsztaty - w dniu 21 kwietnia, w trakcie konferencji, u obsługi w Recepcji konferencyjnej


Obrazowanie fluorescencyjne z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG)* pozwala dostrzec to, co niewidoczne jest gołym okiem. Metoda ta umożliwia chirurgowi wizualizację perfuzji tkanek i tym samym pomaga osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. W ponad 235 artykułach klinicznych wykazano, że barwnik ICG pomaga w wizualizacji przepływu krwi, potencjalnie zmniejszając ryzyko powikłań spowodowanych niedostateczną perfuzją. Barwnik ICG jest również wykorzystywany do identyfikacji węzłów wartowniczych, dzięki czemu pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji w leczeniu onkologicznym i daje szansę na leczenie oszczędzające.


9:00 – 12:00 Kurs "Wprowadzenie do techniki endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej"
Transmisja zabiegu ESD

Patron techniczny firma Olympus

Miejsce warsztatów: Zakład Endoskopii

Opłata za warsztaty – 150 zł

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ

Szczegóły oraz warunki zapisów TUTAJ


PROGRAM

9:00 – 9:15 Wprowadzenie – Prof. Michał Kukla.
9:20 – 9:45 Techniczne aspekty podśluzówkowych dyssekcji – dr Michał Spychalski
9:45 – 10:15 Wskazania do ESD w nowotworach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – dr Marek Winiarski
10:15 – 11:15 Transmisja zabiegu/ów ESD z komentarzem – dr Michał Spychalski
11:15 – 11:30 Instrumentarium – Dominik Pawlik
11:30 – 12:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Uczestnicy kursu otrzymują 4 punkty edukacyjne.Liczba miejsc na wszystkie warszaty i kurs ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Patronat

Konferencja pod patronatem

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr. hab. n. med. Tomasza Grodzickiego
Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Marcina Jędrychowskiego

Organizator

Organizator merytoryczny: 

Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera


Współorganizator:

I Katedra Chirurgii Ogólnej  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Gastroenterologii  i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Organizator logistyczny: 

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212